Publiczne Przedszkole "STOKROTKA" w Dębnicy

Komunikaty

16 marca 2017 22:03 | Komunikaty

Rekrutacja na Rok Szkolny 2017/2018

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO: PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PRZYGODZICE.

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Wójt Gminy Przygodzice podaje do publicznej wiadomości:

 

1.  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice, ustalone w:

 

Zarządzeniu Nr 31/Ośw/2017 Wójta Gminy Przygodzice dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice.

 

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania
za poszczególne kryteria, określone w:

 

1) Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia  23 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przygodzice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1627);

 

2) Uchwale XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do  klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1626).

 

Przeczytano: 183 razy. Wydrukuj|Do góry