Publiczne Przedszkole "STOKROTKA" w Dębnicy

Komunikaty

16 marca 2017 22:02 | Komunikaty

Zarządzenie Wójta cz. 3

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 31/Ośw/2017

Wójta Gminy Przygodzice

z dnia 15 marca 2017 roku

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 3 kwietnia 2017 r.      do 19 kwietnia 2017 r.

 

od 15 maja 2017 r.          do 26 maja 2017 r.         

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 kwietnia 2017 r.            do 24 kwietnia 2017 r.

od 29 maja 2017 r.          do 1 czerwca 2017 r.               

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2017 r.

 2 czerwca 2017 r.    

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

od 25 kwietnia 2017 r.  do 4 maja 2017 r.

od 2 czerwca 2017 r.      do 9 czerwca 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5 maja 2017 r.

 

12 czerwca 2017 r.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 

6.

1)  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I danej publicznej szkoły podstawowej;

2) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora publicznego publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

3) Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

od 5 maja 2017 r.

 

 

od 12 czerwca 2017 r.

 

                                               

                                                                                                                                                                   

 

Przeczytano: 135 razy. Wydrukuj|Do góry