Publiczne Przedszkole "STOKROTKA" w Dębnicy

Aktualności

28 października 2017 22:15 | Aktualności

Unijny projekt

Od 1 października 2017r. w placówkach przedszkolnych Gminy Przygodzice realizowany jest projekt Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W czasie trwania projektu 9-osobowa grupa nauczycieli z przedszkoli Gminy Przygodzice będzie miała możliwość odbycia stażu w prestiżowej placówce nauki języka angielskiego na terenie Anglii. Podczas 6-dniowego stażu nauczyciele będą uczestniczyli w 48 godzinnym kursie z zakresu nauczania metodyki języka angielskiego, który ma zapewnić przełamanie bariery językowej oraz rozwinąć umiejętności komunikacyjne na lekcji języka angielskiego.

Program zajęć jest zgodny z zapotrzebowaniem zawodowym uczestników w zakresie poprawy ich kompetencji zawodowych i językowych, która jest konieczna z uwagi na obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania języka angielskiego, poznanie metod i form stosowanych w nauczaniu języka i przełożenie ich na nasze podwórko, wymiana doświadczeń, możliwość poznania tamtejszych placówek oświatowych, nauczycieli i ich sposobu uczenia dzieci.

Udział w projekcie wzbogaci wiadomości i umiejętności, doświadczenia i warsztat pracy nauczycieli.

Jest to spore wydarzenie, ponieważ taki projekt w placówkach przedszkolnych nie był jeszcze realizowany. Pomysłodawcą jest nauczycielka z Publicznego Przedszkola ”Bajka” w Jankowie Przygodzkim.

Nasze przedszkole reprezentują w projekcie p. Dyrektor Aurelia Poprawa i nauczycielka p. Edyta Śmigiel.

Przeczytano: 119 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: