Publiczne Przedszkole "STOKROTKA" w Dębnicy

Informacje o Przedszkolu w Dębnicy

Publiczne Przedszkole w Dębnicy

Tel. 62 733 71 34

przedszkole_debnica@interia.pl

 

Publiczne Przedszkole w Dębnicy rozpoczęło swoją działalność w 1968r. Wcześniej od roku 1965 istniało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Dzieciniec.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku 10 godzin dziennie od 6.00 do 16.00. Dzieci korzystają z dwóch posiłków: śniadania i obiadu.

Opłata stała za przedszkole to 1,00 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową oraz 3,00 zł dzienna stawka żywieniowa.

 

W budynku przedszkolnym znajduje się 10 pomieszczeń: dwie sale zabaw dla dzieci, kuchnia, zmywalnia, obieralnia warzyw, łazienka, szatnia, magazyn, korytarz, gabinet dyrektora. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się budynek gospodarczy oraz plac zabaw dla dzieci. Placówka wyposażona jest w dwa komputery, jeden z dostępem do Internetu (w tym jeden komputer do użytku dzieci), kserokopiarkę, telewizor, odtwarzacz video oraz DVD, 2 radiomagnetofony, zabawki i bogaty zestaw pomocy dydaktycznych.

Budynek przedszkolny w ciągu ostatnich lat przeszedł wiele remontów: wymiana dachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja centralnego ogrzewania, położenie płytek w kuchni i łazience, modernizacja bloku kuchennego oraz odnowienie elewacji budynku przedszkolnego. Większość prac została wykonana przez pracowników Urzędu Gminy.

Wnętrze przedszkola dzięki zmysłowi estetycznemu pracowników zrobiło się kolorowe, zachęcające dzieci i rodziców do jak najczęstszego przebywania w nim.

Współpraca między rodzicami dzieci a personelem przebiega harmonijnie. Rodzice są sprzymierzeńcami w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością placówki. Uświadamiają sobie, że przedszkole sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci i jest niezbędne, aby dobrze rozpocząć edukację szkolną. W przedszkolu dzieci przygotowywane są do życia w grupie, osiągają umiejętność współdziałania z rówieśnikami.

Przedszkole podejmuje działania w celu upowszechniania wychowania przedszkolnego, a tym samym pozyskiwania jak największej liczby dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. Corocznie organizowane są „Dni otwarte” przedszkola w celu promowania placówki.

Wszystkie dzieci korzystają z całodniowego pobytu w przedszkolu.

 

Baza i wyposażenie przedszkola zapewniają dzieciom pełną realizację treści programowych i pozwalają nauczycielom stwarzać warunki do ich wszechstronnego rozwoju. Dzieci uczą się poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Z uwagi na przestrzeganie zasady stopniowania trudności dzieci rozumieją wymagania edukacyjne stawiane przez nauczyciela. Dzieci mające kłopoty z uczeniem się mogą liczyć na indywidualną pomoc nauczycielek, które poświęcają im wiele dodatkowego czasu, starają się zachęcić i zmotywować, dostosowują wymagania do możliwości dziecka. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w organizowanych sytuacjach edukacyjnych, są uwrażliwiani na potrzeby innych dzieci poprzez pomoc dzieciom chorym, słabym, mniej zdolnym i zagubionym. Diagnozowane są predyspozycje dzieci tak, aby stworzyć wychowankom możliwość rozwijania ich talentów i zainteresowań. Na życzenie rodziców prowadzona jest religia. Przedszkolaki korzystają z wielu wycieczek krajoznawczych po najbliższej okolicy i nie tylko. Przedszkole uczestniczy w konkursach plastycznych, festiwalach muzycznych organizowanych na terenie gminy i powiatu.

Umiejętności dzieci prezentowane są podczas uroczystości przedszkolnych.

Rada Rodziców działająca przy przedszkolu organizuje imprezy dochodowe, dzięki czemu przedszkole wzbogacane jest w nowe meble, urozmaicony plac zabaw, sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne, a dzieci częściej korzystają z wycieczek i wyjazdów.

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 7 osób: dyrektor, 3 nauczycielki oraz 3 pracowników obsługi: kucharka, pomoc kuchenna i sprzątaczka, a także stażystka.

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje oraz korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego.